Služby praktického lékaře

Standardní služby

V naší ordinaci Vám nabízíme kvalitní komplexní lékařské služby. Vždy profesionální a osobní přístup je u nás samozřejmostí. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně v řešení jeho zdravotních problémů. To vše je možné s pomocí kvalitních a ověřených zdravotnických přístrojů.

 

Ošetření a vyšetření praktickým lékařem

V naší ordinaci poskytujeme léčebně-preventivní péči praktického lékaře pro dospělé hrazené ze zdravotního pojištění i nadstandardní placené služby.
diagnostika a léčba akutních onemocnění
komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním (arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obesita, nekomplikovaný diabetes mellitus 2. typu, chronická žilní onemocnění, bolestivé stavy, deprese a poruchy spánku).

Rozsáhlé přístrojové vybavení:

 • EKG - vyšetření srdeční činnosti
 • POCT - laboratorní vyšetření přímo v ordinaci s výsledkem na počkání - (CRP, INR, glykémie, FOB test - skryté krvácení ve stolici, orientační vyšetření moči)
 • Odběry krve a moči, kultivační vyšetření
 • Prstový oxymetr - přístroj ke stanovení okysličení krve kyslíkem
 • ABI - přístroj na měření indexu kotník paže - pro diagnózu schemické choroby dolních končetin
 • 24h ambulantní monitoring krevního tlaku - tzv. „Holter“
 • Tacionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí
 • Předoperační vyšetření
 • Preventivní a vyhledávací postupy nádorových onemocnění
 • Pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • Prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • Prohlídky k vystavení zdravotního průkazu
 • Prohlídky do zaměstnání, pro sportovní aktivity apod.
 • Očkování
 • Posudková činnost, sepsání návrhu na lázeňskou péči
 • Ošetření nepojištěných osob (přímo hrazená péče)

Vstupní prohlídka

Po registraci následuje vždy vstupní prohlídka - součástí je odebrání všech anamnéz (rodinná, osobní, sociální, pracovní), fyzikální vyšetření (provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku), kontrola laboratorních odběrů, kontrola povinného a doporučeného očkování, případně natočení a popis EKG.

Na vstupní prohlídku si s sebou, prosím, doneste:

 • platný průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce)
 • dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud je máte)
 • očkovací průkaz (pokud máte)
 • seznam užívaných léků
 • brýle, naslouchátko popř. jiné zdravotní pomůcky