Ceník služeb

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou u registrovaných pacientů.

Vstupní/výstup­ní/periodická­/mimořádná prohlídka do zaměstnání kategorie I., neriziková

500,- Kč

Vyšetření pro ŘP

450,- Kč

Vyšetření pro ŘP – prodloužení v 65, 68, 70 a dále každé 2 roky

350,- Kč

Vyšetření na zbrojní průkaz

600,- Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz v potravinářství

300,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

350,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání

500,- Kč

Administrativní výkon – potvrzení ke studiu na VŠ, potvrzení na tábory, vystavení očkovacího průkazu, zhotovení duplikátu PN…

100,- Kč

Vypsání úrazové pojistky – započatých každých 20 minut

400,- Kč

Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce)

300,- Kč

Vyplnění žádosti o umístění do domova seniorů

300,- Kč

Vyšetření a očkování neplacené ZP (chřipka, klíšťová encefalitis, žloutenka…)

180,- Kč

Zhotovení kopie na žádost pacienta – A4 jednostranně/o­boustranně

5,- Kč

Provedení laboratorního vyšetření na vlastní žádost

200,- Kč

+ cena laboratoří

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro admin. účely (zprávy pro ÚP, výpis ze zdravotní dokumentace, ČSSZ, USP, lázně apod.) na počkání

500,- Kč

Zpráva pro PČR, soudy, Oznámení o pracovním úrazu atd. každých započatých 20 minut

400,- Kč

Předo­perační vyšetření pro zákroky nehrazené ZP/před UPT, kosmetické zákroky…/

500,- Kč

+ cena laboratoře dle platného ceníku

FOB test na přítomnost krve v zažívacím traktu na žádost pacienta před dovršením 50 let, nebo u nepojištěnce

200,- Kč

CRP test u nepojištěného

150,- Kč

Cílené / kontrolní vyšetření u nepojištěného

400,- Kč

 

Vstupní­/peri­odickou/mimořád­nou/ výstupní prohlídku do zaměstnání v rámci preventivní lékařské péče je možné řešit individuálně smlouvou.