111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, Praha

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Mladá Boleslav

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha

Copyright MUDr. Michal Kraus © 2017 All rights reserved.

326 992 059, 326 701 593